Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Lijst van veilige landen in het kader van de vreemdelingenwet

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van veilige landen in het kader van de vreemdelingenwet. 

Een maal per jaar moet de ministerraad bij koninklijk besluit de lijst van veilige landen opstellen zoals de vreemdelingenwet het voorschrijft. Het advies van de Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen bevestigt dat de zeven landen die in 2013 als veilige landen werden bestempeld, het nog steeds zijn. Het gaat om: Albanië, Bosnië-Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, India, Kosovo, Montenegro en Servië.

Voor de asielaanvragen van personen die uit veilige landen komen, schrijft de wet een bijzondere procedure van weigering van inoverwegingneming voor, in zeer korte tijd. Een persoonlijk onderzoek blijft echter nodig.

De criteria die bepalen of een land veilig is zijn:

  • de wettelijke toestand (rechtsstaat)
  • de toepassing van het recht en de algemene politieke situatie 
  • de mogelijkheid om bescherming te krijgen tegen daden van vervolging of slechte behandelingen

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Els CleemputEls Cleemput
Woordvoerster van Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
+32 2 542 80 11
+32 475 29 28 77
vCard downloaden
David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden