Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Levensmiddelenhygiëne

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de levensmiddelenhygiëne.

Het ontwerp zorgt voor een volledige revisie van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne en houdt hierbij rekening met de evolutie van de materies die zowel op Belgisch als op Europees vlak worden behandeld. Vanuit een streven naar vereenvoudiging van de wetgeving worden in dit ontwerp nog twee andere besluiten opgenomen die eveneens handelen over levensmiddelenhygiëne. 

Het ontwerp van koninklijk besluit is toegespitst op:

 • de resultaatsverbintenis eerder dan op de middelenverbintenis
 • het schrappen van overbodige bepalingen en definities
 • het verduidelijken van het toepassingsgebied van het besluit en van de vereiste koeltemperaturen
 • het formaliseren van de delegatie van de controles met betrekking tot vooroogst
 • het toevoegen van een aantal hygiënevoorschriften ter verduidelijking van de hygiëne-eisen met name inzake toiletten en verdeelautomaten voor rauwe melk

Het ontwerp bepaalt de nationale bepalingen met betrekking tot de levering door de producent aan de eindverbruiker van kleine hoeveelheden plantaardige producten. Het bepaalt bovendien de criteria die van toepassing zijn op lokale, marginale en beperkte activiteit.

Het ontwerp trekt de volgende drie koninklijke besluiten in: 

 • het koninklijk besluit van 4 februari 1980 betreffende het in de handel brengen van
  te koelen voedingsmiddelen
 • het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de detailhandel in
  bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong
 • het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Documenten in bijlage:


Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Frédéric JacquetFrédéric Jacquet
Woordvoerder (FR) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 44
+32 476 91 75 61
vCard downloaden
Evy VandemaeleEvy Vandemaele
Woordvoerster (NL) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 09
+32 478 52 50 24
vCard downloaden