Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Koning bevoegd voor delegatie in het kader van de wet over het statuut van de militairen - tweede lezing

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de delegaties die aan de minister van Landsverdediging Pieter De Crem  worden verleend in het kader van de wet tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht.

Op dit ogenblik verlenen verschillende bepalingen van de wet rond het statuut van de militairen rechtstreeks bevoegdheden aan de minister van Landsverdediging.

Volgens de Raad van State verhindert het beginsel van de scheiding der machten echter dat de wet rechtstreeks aan een minister bevoegdheden toekent die normaal aan de Koning toekomen. Het ontwerp verleent dus aan de Koning de bevoegdheid om delegaties te verlenen, dit als hoofd van de federale uitvoerende macht.

Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht
 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Kurt VerwilligenKurt Verwilligen
Woordvoerder van Steven Vandeput
+32 2 550 28 11
+32 473 88 99 37
vCard downloaden
Didier De Weerdt Didier De Weerdt
Woordvoerder (FR) van Pieter De Crem, vice-eersteminister en Minister van Landsverdediging
+32 2 550 28 84
+32 473 86 16 36
vCard downloaden