Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Hervorming van het Instituut voor de Nationale Rekeningen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte twee voorontwerpen van wet goed die het Instituut voor de Nationale Rekeningen hervormen en het Interfederaal Instituut voor de Statistiek oprichten in het kader van de staatshervorming.

Naar aanleiding van de staatshervorming heeft de regering beslist het Instituut voor de Nationale Rekeningen te hervormen om er de gewesten en de gemeenschappen in te integreren. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de groeiende rol van de gemeenschappen en de gewesten in  het economische bestuur van België. 

Vertegenwoordigers van de gewesten en gemeenschappen worden geïntegreerd in de raad van bestuur en de Wetenschappelijke comités van het NIR.

Verder wordt er een Interfederaal Instituut voor de Statistiek opgericht, dat het coördinatiecomité bij het Nationaal instituut voor de statistiek zal vervangen. Het IIS zal bestaan uit vertegenwoordigers van de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen. Het gaat om een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, geleid door een raad van bestuur en die werkt onder het gezag van een interministeriële conferentie voor de statistiek, opgericht door de ministers uit de federale, gewest- en gemeenschapsregeringen met statistiek als bevoegdheid. Op deze manier kan het interfederale instituut nauw met de gewesten en de gemeenschappen samenwerken, door vertrouwelijke gegevens op efficiënte wijze over te dragen, die nodig zijn om officiële statistieken uit te werken.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Els BruggemanEls Bruggeman
Woordvoerster van Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
+32 2 220 20 38
+32 479 81 34 56
vCard downloaden
Sarah VandecruysSarah Vandecruys
Woordvoerster van Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
+32 2 220 20 25
+32 486 89 50 46
vCard downloaden