Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Gemeenschappelijke aankopen van de geïntegreerde politie uit het verkeersveiligheidsfonds

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed met gemeenschappelijke aankopen voor de geïntegreerde politie uit het verkeersveiligheidsfonds 2013.

De inkomsten van het Verkeersveiligheidsfonds voor 2013 bedragen 139.793.358,34 euro. Daarvan wordt 17.331.147 euro voorafgenomen voor het dossier gemeenschappelijke aankopen voor de geïntegreerde politie. Het
bedrag wordt toegekend aan de controlediensten inzake verkeersveiligheid die afhangen van de federale
overheidsdienst Binnenlandse Zaken om projecten te financieren die een meer doeltreffende vaststelling van de
verkeersinbreuken toelaten, een vlottere afhandeling en snellere inning van de boetes beogen en de verwerving
van gestandaardiseerd verkeerstechnisch materiaal via gemeenschappelijke aankopen ondersteunen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Emilie RossionEmilie Rossion
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 75
+32 473 13 97 58
vCard downloaden
Ingrid Van DaeleIngrid Van Daele
Woordvoerster (N) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 28
+32 470 320 262
vCard downloaden