Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Erkenning van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen voor vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, mininister van Financiën Koen Geens en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard een koninklijk besluit goed dat de lijst van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen uitbreidt die in aanmerking komen voor de vermindering van bedrijfsvoorheffing.

De wetenschappelijke onderzoeksinstellingen die erkend zijn worden voor 80% vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. De wetenschappelijke onderzoeksinstellingen die erkend zijn, kunnen voor hun tewerkgestelde onderzoekers een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 80% toepassen.

Erkenning vanaf 1 januari 2012:

 • Nationale Proeftuin voor Witloof
 • BB-consult
 • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen
 • Passiefhuis-Platform

Erkenning vanaf 1 januari 2013:

 • Natuurpunt Studie
 • Natagora
 • Brussels Heart Center
 • Dierengezondheidszorg Vlaanderen
 • Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
 • Inagro
 • Vlaams Gebarentaalcentrum
 • Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis
 • Observatoire social européen
 • Association pour le droit des Etrangers
 • Belgische Rode Kruis - Transfusion Research Center

Erkenning vanaf 1 mei 2013:

 • Centre de Documentation et de Coordination Sociales - Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie
 • Agrobeheercentrum Ecokwadraat

(*) De volledige lijst staat in de bijlage bij IIIquater van het WIB 92.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden
Harry VanbuelHarry Vanbuel
Woordvoerder van Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
+32 475 89 49 25
vCard downloaden
Waut EsWaut Es
Woordvoerder (NL) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 497 44 18 56
vCard downloaden
Fabienne DefranceFabienne Defrance
Woordvoerster (FR) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 2 238 28 37
+32 499 58 83 00
vCard downloaden