Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Eerste deel van het programma 2014 van de leningen van Staat tot Staat

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van de nieuwe staatsleningen die een gunstig advies hebben gekregen binnen het comité Finexpo.

Het gaat om:

  • een staatslening van 8.885.100 euro aan Togo, voor de financiering van een baggerproject in de haven van Lomé
  • een staatslening van 8.160.000 euro aan Kenia, voor de financiering van een drinkwaterproject in de county Kaijado

De ministerraad verhoogt bovendien het bedrag van de staatslening aan Kenia voor de levering van materiaal aan de brandweer van Nairobi, van 5.435.000 naar 6.800.000 euro om te voldoen aan de voorwaarden van het OESO-arrangement. 

De ministerraad annuleert tevens het goedgekeurde bedrag van 1.400.650 euro van de lening die op 10 juli 2009 aan Ghana werd toegekend maar die nog niet werd ondertekend, voor de financiering van de levering en installatie van 12 wasserijen die verbonden zijn aan bestaande ziekenhuizen. 

De ministerraad neemt tot slot kennis van het programma van de staatsleningen van de voorgaande jaren en van de voorwaarden verbonden aan het programma van de staatsleningen voor het jaar 2014.
België kent aan ontwikkelingslanden leningen van Staat tot Staat toe met het oog op de concessionele financiering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen en van de diensten die er aan verbonden zijn. Zij hebben een tweevoudig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie steunen door onze export te promoten. 

Door hun hoge schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Harry VanbuelHarry Vanbuel
Woordvoerder van Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
+32 475 89 49 25
vCard downloaden
David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden
Christopher BarzalChristopher Barzal
Woordvoerder van Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
, Belgium
+32 2 501 83 34
+32 474 77 98 70
vCard downloaden
Stephanie Van HoutvenStephanie Van Houtven
Woordvoerster van Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
+32 (0)2 501 41 06
+32 (0)475 82 42 86
vCard downloaden