Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Dossiers van de Regie der Gebouwen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten een aantal dossiers van de Regie der Gebouwen goed.

 • een overheidsopdracht voor een overeenkomst van onbepaalde duur met Egov vzw  voor de huur van ruimte in het datacenter van de vzw Smals in Anderlecht
 • de huur van lokalen in de brandweerkazerne, in de rue de Rédange 55 in Aarlen om er de 100-diensten in onder te brengen
 • de terugbetaling aan gemeenten Binche en Boussu van huur betaald voor de huisvesting van de diensten van het vredegerecht en de huur van de huidige huisvesting van het vredegerecht van Boussu met scrl PH-P Logements
 • juridische, financiële en technische bijstand en adviesverlening voor de uitwerking van het masterplan rond de Poelaertsite in Brussel
 • de huur van 50 bijkomende parkeerplaatsen in Parking Thon, Trierstraat in Brussel voor het Internationaal Perscentrum
 • een promotieopdracht voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw en financiecentrum in Dinant en de huur voor 25 jaar 
 • een nieuw samenwerkingsakkoord met de stad Hasselt voor de huisvesting van de 112-dienst en de FOD Financiën
 • een promotieopdracht of een overeenkomst Design & Build voor de centralisatie van de diensten van de FOD Financiën van Hoei, in de rue de Vergiers
 • de wijziging van de verwervingsvoorwaarden van het nieuwe gebouw op de site Lavoir à Peronnes-Les Binche, door het sluiten van een overeenkomst voor werken met Triage Lavoir du Centre nv
 • de huur van een gebouw Coliseum in de rue Xhavée 16 in Verviers voor de FOD Justitie
 • de centralisatie van de sites van de wetenschappelijke instellingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu op de site Erasmus Zuid in Brussel en het behoud van CODA-CERVA in Machelen tot in 2034

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Jan PauwelsJan Pauwels
Woordvoerder van Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der gebouwen, belast met Duurzame Ontwikkeling
+32 2 209 33 64
+32 495 89 15 67
vCard downloaden