Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Contracten duurzame stad 2014

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister belast met Grote Steden Jean-Pascal Labille om de contracten Duurzame Stad 2014 tussen de federale overheid en 17 steden en gemeenten in het kader van het programma Grootstedenbeleid te sluiten.

17 steden en gemeenten kunnen via stadscontracten, afgesloten met de federale staat, projecten ontwikkelen om de levensomstandigheden in de stedelijke wijken in moeilijkheden, te verbeteren.

Het budget en de verdeling tussen de steden en gemeenten zijn dezelfde als in 2013. De contracten voor 2014 liggen voornamelijk in het verlengde van de voorgaande contracten.

2014 is een overgangsjaar, aangezien 70% van het budget van de stadscontracten in het kader van de staatshervorming naar de gewesten wordt overgdragen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Christopher BarzalChristopher Barzal
Woordvoerder van Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
, Belgium
+32 2 501 83 34
+32 474 77 98 70
vCard downloaden
Stephanie Van HoutvenStephanie Van Houtven
Woordvoerster van Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
+32 (0)2 501 41 06
+32 (0)475 82 42 86
vCard downloaden