Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Boekhouding van de hulpverleningszones - tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed met het algemeen reglement van de boekhouding van de hulpverleningszones.

Het ontwerp voert de wet van 15 mei 2007 uit en legt de begrotings- en boekhoudkundige regels vast voor de hulpverleningszones. De invoering van de nieuwe boekhoudkundige regels gaat samen met de nieuwe voogdij, die wordt uitgeoefend door de federale diensten van de gouverneurs. Het voordeel hiervan is dat de ambtenaren die nu toezien op de boekhouding van de politiezones ook de voogdij over de boekhouding van de hulpverleningszones zullen uitoefenen. De ervaring en expertise wordt zo ten volle benut.

Het ontwerp werd aan het advies van de Raad van State aangepast.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Emilie RossionEmilie Rossion
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 75
+32 473 13 97 58
vCard downloaden
Ingrid Van DaeleIngrid Van Daele
Woordvoerster (N) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 28
+32 470 320 262
vCard downloaden