Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Bevoegdheid over de doelgroepen op het vlak van tewerkstelling overgedragen naar de gewesten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit over de financiering van het doelgroepenbeleid en de activering goed. Daarmee wordt de continuïteit van de werking verzekerd.

Met de zesde staatshervorming wordt de bevoegdheid over de doelgroepen op het vlak van tewerkstelling naar de gewesten overgedragen. De bijzondere wet schrijft voor deze bevoegdheid voor dat de federale overheid door middel van de RVA, RSZ, RSZ-PPO en de POD Maatschappelijke Integratie het administratieve en operationele beheer voortzet. Het ontwerp legt de voorwaarden voor de betaling van gewesten hiervoor vast. 

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Harry VanbuelHarry Vanbuel
Woordvoerder van Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
+32 475 89 49 25
vCard downloaden