Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Selectievoorwaarden voor vaststellende ambtenaren van de gemeentelijke administratieve sancties

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 maart 2014

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering aanpast van de vaststellende ambtenaren van de gemeentelijke administratieve sancties. 

De wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken heeft nieuwe categorieën personen toegevoegd die kunnen worden ingezet om de inbreuken inzake het stilstaan en parkeren vast te stellen:

  • de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven
  • de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit over de vaststellende ambtenaren (zie persbericht) zodat die nieuwe categorieën personeelsleden dezelfde selectievoorwaarden hebben. Ze moeten bovendien de specifieke opleiding volgen over de wetgeving inzake stilstaan en parkeren.

Het ontwerp voorziet voor de ambtenaren die de vroegere opleiding voor 1 januari 2014 gevolgd of aangevat hebben ook de mogelijkheid om hun opdracht te blijven uitoefenen en over een termijn van twee jaar te beschikken om de opleiding te volgen, met vrijstelling van het examen.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Emilie RossionEmilie Rossion
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 75
+32 473 13 97 58
vCard downloaden
Ingrid Van DaeleIngrid Van Daele
Woordvoerster (N) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 28
+32 470 320 262
vCard downloaden
Margaux DonckierMargaux Donckier
Woordvoerster van Annemie Turtelboom, Minister van Justitie
+32 2 542 80 55
+32 478 32 47 97
vCard downloaden
Isabel CasteleynIsabel Casteleyn
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 81
+32 476 94 13 37
vCard downloaden
Sophie Van de WoestyneSophie Van de Woestyne
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 33
+32 478 74 38 10
vCard downloaden