Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Praktische modaliteiten voor de inning van de federale gasbijdrage

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 14 maart 2014

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de praktische modaliteiten vastlegt die van toepassing zijn voor de inning van de federale aardgasbijdrage. 

Op 24 januari 2014 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (zie persbericht). Als gevolg van de goedkeuring van dit wetsontwerp moeten de koninklijke besluiten die de modaliteiten regelen van de federale bijdrage en van de toeslag voor beschermde afnemers worden vervangen door een nieuw koninklijk besluit. Het ontwerp dat vandaag door de ministerraad wordt goedgekeurd streeft deze doelstelling na en bepaalt de voorwaarden:

  • voor de inning van de federale gasheffing
  • die van toepassing zijn op de vrijstelling op de conventionele centrales en de warmtekrachtkoppelingscentrales
  • die van toepassing zijn op de degressiviteit en de plafonnering

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Isabel CasteleynIsabel Casteleyn
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 81
+32 476 94 13 37
vCard downloaden
Sophie Van de WoestyneSophie Van de Woestyne
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 33
+32 478 74 38 10
vCard downloaden