Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Samenwerkingsakkoord over toegekende CO2-emmissies

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 februari 2014

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een voorontwerp van wet goed voor de instemming met het voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012.

Het samenwerkingsakkoord bepaalt de maximale hoeveelheid CO2-emissies die de registeradministrateur in de periode 2008-2012 aan de gewesten kan overdragen. De eenheden komen overeen met het aantal ton CO2-equivalent dat de gewesten mogen uitstoten in functie van hun referentie-uitstoot en de reductiedoelstellingen. De percentages hiervan zijn vastgelegd in de beslissing van het Overlegcomité van 8 maart 2004 en het samenwerkingsakkoord van 19 februari 2007 tussen de federale overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto.  

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Isabel CasteleynIsabel Casteleyn
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 81
+32 476 94 13 37
vCard downloaden
Sophie Van de WoestyneSophie Van de Woestyne
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 33
+32 478 74 38 10
vCard downloaden