Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Actieplan tegen sociale dumping

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 februari 2014

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat straffen oplegt in het kader van het actieplan tegen sociale dumping in de sector van het wegvervoer.

Het ontwerp verhoogt de boete bij de inbreuk op de verplichting om een vrachtbrief in de vrachtwagen te hebben, van 50 euro naar 1800 euro. Buitenlandse chauffeurs dienen deze onmiddellijk te betalen of hun vrachtwagen wordt geïmmobiliseerd. De boete voor het niet-naleven van het verbod om de lange wekelijkse rust in de vrachtwagen te nemen, wordt verhoogd van 50 naar 1800 euro.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgelegd aan de Raad van State en aan de gewesten.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Isabel CasteleynIsabel Casteleyn
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 81
+32 476 94 13 37
vCard downloaden
Sophie Van de WoestyneSophie Van de Woestyne
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 33
+32 478 74 38 10
vCard downloaden