Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Diverse bepalingen inzake leefmilieu

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 14 februari 2014

De ministerraad keurt, op voorstel van staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet, een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu goed.

Het voorontwerp wijzigt de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers. Het doel is te voorzien in sancties voor de overtredingen tegen de bepalingen van de Europese verordeningen betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen en persistente organische verontreinigende stoffen.

 

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Isabel CasteleynIsabel Casteleyn
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 81
+32 476 94 13 37
vCard downloaden
Sophie Van de WoestyneSophie Van de Woestyne
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 33
+32 478 74 38 10
vCard downloaden