Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Derde beheerscontract van Belgocontrol

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 14 februari 2014

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet de grote lijnen goed van het derde beheerscontract, af te sluiten tussen de staat en Belgocontrol.

De volgende principes liggen aan de basis van het toekomstige beheerscontract:

  • een aanpak die gebaseerd is op de prestaties in lijn met de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim
  • de verplichting voor Belgocontrol om zijn certificaat van verlener van luchtvaartnavigatiediensten te behouden
  • een versteviging van de samenwerking tussen het directoraat-generaal Luchtvaart, Belgocontrol en Defensie op strategisch, operationeel en institutioneel niveau
  • de verplichting voor Belgocontrol om voor het brede publiek relevante informatie over vliegtrajecten, baankeuze en meteorologische informatie bekend te maken
  • de verplichting om zijn expertise te verlenen aan de staat
  • het behoud van een Belgische verlener van luchtvaartnavigatiediensten als economische katalysator en strategisch middel voor de bereikbaarheid en de efficiënte toegankelijheid van de Belgische luchthavens
  • de vergoeding van de diensten geleverd door Belgocontrol in de plaatselijke heffingszones, door heffingen die opgelegd worden aan de gebruikers van de diensten en/of door andere inkomsten
  • de verplichting voor Belgocontrol om gedurende de komende vijf jaar het gewogen gemiddelde van de eenheidstarieven, berekend voor de plaatselijke heffingszones, jaarlijks te verminderen met 2,5%, op basis van het theoretische niveau berekend op 1 januari 2014.
  • de billijke en transparante toepassing van de heffingen voor de diensten geleverd door Belgocontrol in de plaatselijke en en-routeheffingszones, na raadpleging van de gebruikers.

 

De ministerraad heeft de staatssecretaris voor Mobiliteit belast met de onderhandeling over het derde beheerscontract met Belgocontrol, onder andere op basis van deze principes.

Bovendien zal de staatssecretaris de nodige stappen ondernemen om de Europese verordening 391/2013 toe te passen op de Belgische luchthavens (die elk overeenkomen met plaatselijke heffingszones) binnen de kortst mogelijke termijn. Deze stappen bevatten de vaststelling van de heffingszones voor alle Belgische luchthavens, de kostenberekening en het te gepasten tijde aan de vertegenwoordigers van de luchtruimgebruikers en de bevoegde instanties ter beschikking stellen van volledige en transparante gegevens over de kostenbasis.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Isabel CasteleynIsabel Casteleyn
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 81
+32 476 94 13 37
vCard downloaden
Sophie Van de WoestyneSophie Van de Woestyne
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 33
+32 478 74 38 10
vCard downloaden