Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Agenda van de ministerraad van 7 november 2013

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.premier.be en www.belgium.be.

 • Legercontingent 2014
 • Toekenning van een overheidsopdracht voor het vervoer van diplomatieke zendingen
 • Hondenregistratieprocedure volledig geïnformatiseerd
 • Benoeming van leden van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen
 • Bevoegde ambtenaren voor GAS-boetes
 • Afschaffing van het gebouwenfonds
 • Brugdagen bij de federale overheid in 2014
 • Meer jobkansen voor werkzoekenden met handicap bij federale overheid
 • CDVU-pensioenen overgenomen door de Pensioendienst voor de overheidssector
 • Voorontwerp van wet inzake verzekeringen
 • Welzijn van dienstboden en huispersoneel
 • Meer sectorale inspanningen voor de jonge werkzoekenden
 • Domaniale wet
 • Accijnzen op tabak verhoogd
 • Bpost: opdrachten van openbare dienst beter omschreven
 • Voorontwerp van programmawet
 • Toekenning van een overheidsopdracht voor de nieuwe Belgische kanselarij in Kinshasa

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden