Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Agenda van de ministerraad van 24 oktober 2013

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken
 • Goedkeuring van de wet diverse bepalingen voor Binnenlandse Zaken - tweede lezing
 • Beheer van persoonlijke gegevens en informatie door de politiediensten - tweede lezing
 • Voorschriften voor het gebruik van speekseltesten door de verkeerspolitie
 • Wijziging van de stage voor federale ambtenaren - tweede lezing
 • Gebruik van beschikbare reserves van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid
 • Gedragsregels voor de verzekeringssector
 • Invoeging van twee boeken over 'maatregelen voor crisisbeheer' en 'handelsagentuurovereenkomsten en commerciële samenwerkingsovereenkomsten' in het wetboek van economisch recht
 • Financiering van het nucleair passief BP1 en BP2 Mol-Dessel voor 2014-2018
 • Hervorming van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • Stappenplan voor de evolutie naar een nieuw financieringssysteem voor de ziekenhuiszorgkosten
 • Herverdeling projectoproepen Sociale Economie 2013 en Digitale Kloof 2013
 • Uitvoering van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht
 • Erkenning van ondernemingsloketten
 • Nieuwe overeenkomst tussen het FAVV en CODA
 • Nieuwe reglementering van tijdskrediet in privé sector
 • Modaliteiten voor de toekenning van financiële middelen voor de inschakeling van jongeren onder de 26 jaar op het vlak van werk
 • Invoering van de regionale kilometerheffing voor vrachtwagens
 • Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen
 • Modernisering van de beheersstructuur van de Autoriteit voor financiële diensten en markten
 • Criteria projecten gefinancierd met thematische volkslening vastgelegd
 • Hervorming van de NMBS-groep
 • Oriëntatienota voor het spoorwegvervoer
 • Financiering van het diaboloproject

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden