Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Agenda van de ministerraad van 18 oktober 2013

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be

 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Gedragsregels voor de verzekeringssector
 • Invoering van de elektronische rechtspleging voor de bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Justitie
 • Registratie van aanwezigheden op tijdelijke en mobiele werkplaatsen
 • Maatregelen voor de pensioenen van de openbare sector
 • Oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor energieprojecten
 • Registratie van tolheffing op Belgische wegen
 • Een uniforme sociale zekerheid voor stagiairs bij lokale en federale overheidsdiensten
 • Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen
 • Vrijstelling van prijzen en subsidies toegekend aan geleerden en kunstenaars
 • Bijstandsopdracht van Defensie voor Beninse leger

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden