Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Ministerraad van 13 september 2013

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad vergaderde op vrijdag 13 september 2013 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Na de ministerraad stelde eerste minister Elio Di Rupo de belangrijkste beslissingen van de ministerraad voor. De ministerraad heeft de hervorming van de Raad van State definitief goedgekeurd. Die hervorming zal de werking verbeteren en het formalisme van de procedure verminderen. Burgers en instellingen kunnen een beroep doen op de Raad van State via een eenvoudigere procedure en de rechtspraak wordt toegankelijker. De regering heeft ook een regeling voor de private veiligheid uitgewerkt. De controle op de aflevering van vergunningen aan veiligheidsfirma's wordt versterkt. Daarnaast kan de regering op een soepele manier een beroep doen op bekwame veiligheidsfirma's.

Documenten in bijlage:


Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden