Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Beheer van persoonlijke gegevens en informatie door de politiediensten

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2013

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed rond het beheer van persoonlijke gegevens en informatie door de politiediensten.

Zie bijhorend persbericht.

voorontwerp van wet op het politioneel informatiebeheer tot wijziging van de wet op het politieambt en de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

Documenten in bijlage:


Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Emilie RossionEmilie Rossion
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 75
+32 473 13 97 58
vCard downloaden
Ingrid Van DaeleIngrid Van Daele
Woordvoerster (N) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 28
+32 470 320 262
vCard downloaden
Margaux DonckierMargaux Donckier
Woordvoerster van Annemie Turtelboom, Minister van Justitie
+32 2 542 80 55
+32 478 32 47 97
vCard downloaden