Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Uitvoering van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 24 mei 2013

De ministerraad draagt de ministers van Economie, Buitenlandse Zaken en Justitie op om een voorontwerp van wet voor te bereiden voor de ratificatie van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht. De ministerraad neemt daarnaast nog initiatieven om het eengemaakte Europese octrooisysteem te steunen.

Het eengemaakte Europese octrooirecht biedt een enkele juridische structuur voor inbreukprocedures en procedures om een geldig Europees octrooi te bekomen. Het Unified Patent Court (UPC) wordt het bevoegde gerechtshof voor geschillen. België zal een lokale afdeling oprichten in Brussel dat het Nederlands, Frans, Duits en Engels als proceduretalen zal gebruiken. De ministers zullen verder onderzoeken welke rechtbank de resterende nationale octrooigeschillen zal behandelen. Ze zullen eveneens een analyse van de budgettaire impact aan de ministerraad voorleggen van de gevolgen van de ratificatie van de eengemaakte octrooiovereenkomst. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Els BruggemanEls Bruggeman
Woordvoerster van Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
+32 2 220 20 38
+32 479 81 34 56
vCard downloaden
Sarah VandecruysSarah Vandecruys
Woordvoerster van Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
+32 2 220 20 25
+32 486 89 50 46
vCard downloaden
David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden
Margaux DonckierMargaux Donckier
Woordvoerster van Annemie Turtelboom, Minister van Justitie
+32 2 542 80 55
+32 478 32 47 97
vCard downloaden