Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 april 2013

De ministerraad gaat akkord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten*.

Het gaat om een algemene overeenkomst die de bilaterale overeenkomsten tussen de lidstaten en Canada, meer bepaald de overeenkomst tussen België en Canada van 1986 vervangt. De overeenkomst heft alle bepalingen op van de bilaterale overeenkomsten die de exploitatierechten van de luchtvervoerders van de Europese unie en Canada beperkten.

* Brussel, 17 december 2009

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden