Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Eigen deontologische code psychologen vermijdt misbruiken

Door Frédéric Jacquet, Evy Vandemaele

Op voorstel van Sabine Laruelle, federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen, heeft de ministerraad vandaag, 19 april 2013, een wetsontwerp goedgekeurd waardoor psychologen binnenkort een deontologische code zullen moeten volgen. Het voorstel voorziet ook in de oprichting van een Tuchtraad en een Raad van Beroep die deontologische sancties kunnen opleggen.

Tot op vandaag moet een titeldragend psycholoog in België enkel in het bezit zijn van een toegangverlenend diploma en moet hij ingeschreven staan op een lijst bijgehouden door de psychologencommissie.

Sabine Laruelle :  

« Voor een verdere professionalisering van het beroep is het essentieel dat psychologen een deontologische code moeten volgen.

Een eigen plichtenleer staat toe sancties te treffen gaande tot schrapping in geval van bepaalde beroepsfouten.

De psychologencommissie stelt immers vast dat psychologen die in het buitenland een veroordeling opliepen en het beroep niet meer mogen uitoefenen, hun activiteiten vervolgens in ons land verderzetten. De huidige wetgeving voorziet immers geen mogelijkheid om hun erkenning te weigeren zolang ze de wettelijk vereiste opleidingsbewijzen kunnen voorleggen. Dit zal nu niet meer mogelijk zijn.”

Concreet legt het wetsontwerp de deontologische regels vast, na advies van de Commissie. Een verplichte deontologie moet voor duidelijkheid zorgen bij vragen van hoe men moet optreden bij vermoedens van mishandeling en in hoeverre gecommuniceerd mag worden aan de gerechtelijke instanties.

Er wordt tevens een Tuchtraad en een Raad van Beroep ingericht die deontologische sancties kunnen opleggen gaande van een waarschuwing, schorsing tot en met schrapping.

Bron

Logo of 'Persdienst van minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle ' Persdienst van minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle
Guldenvlieslaan 87
1060 Brussel
België
+32 2 250 03 03
+32 2 219 09 14
http://www.sabinelaruelle.be

Contacten

Frédéric JacquetFrédéric Jacquet
Woordvoerder (FR) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 44
+32 476 91 75 61
vCard downloaden
Evy VandemaeleEvy Vandemaele
Woordvoerster (NL) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 09
+32 478 52 50 24
vCard downloaden