Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Overheidsopdracht voor Defensie: sanering van de grachten van het fort van Zwijndrecht

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 14 maart 2013

De ministerraad geeft toelating aan de minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht op te starten voor de berging van munitie in de grachten van het fort van Zwijndrecht. De opdracht loopt vier jaar.

Tijdens de twee wereldoorlogen en tijdens de periode dat het fort als munitiearsenaal van Defensie werd gebruikt, werden grote hoeveelheden munitie in de gracht gedumpt. Op de site bevindt zich nu naar schatting 2000 à 4000 ton munitie. 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Kurt VerwilligenKurt Verwilligen
Woordvoerder van Steven Vandeput
+32 2 550 28 11
+32 473 88 99 37
vCard downloaden
Didier De Weerdt Didier De Weerdt
Woordvoerder (FR) van Pieter De Crem, vice-eersteminister en Minister van Landsverdediging
+32 2 550 28 84
+32 473 86 16 36
vCard downloaden