Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Optifed : projecten 'het nieuwe werken'

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 februari 2013

De ministerraad gaat akkoord met de projecten het nieuwe werken in het kader van het Optifed-programma. Optifed heeft als doel duurzame besparingen te verwezenlijken en de werking van de federale overheid te verbeteren door te zorgen voor een intensere samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten.

De projecten onder de naam het nieuwe werken zijn:

  • Meer op minder, is meer een project dat personeelsleden uit verschillende gebouwen van de FOD Mobiliteit centraliseert
  • Out of Office werd ingediend door de FOD Mobiliteit en Vervoer en is gericht op satelietkantoren in samenwerking met andere federale overheidsdiensten
  • Les nouveaux modes de travail introduceert het concept Dynamic Office binnen de SPP Maatschappelijke Integratie

De ministerraad beslist de kredieten voor de financiering van deze projecten te reserveren binnen het Optifed-budget.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Dominique DehaeneDominique Dehaene
Woordvoerder van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
+32 2 209 33 15
+32 495 24 43 64
vCard downloaden
Tine VandecasteeleTine Vandecasteele
Woordvoerster van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
0474 34 25 01
vCard downloaden