Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Economisch recht: invoeging van het boek rechtshandhaving

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 januari 2013

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat boek XV over de rechtshandhaving aan het wetboek van economisch recht toevoegt. Het boek brengt alle bepalingen over de opsporingsbevoegdheden en strafbepalingen van het economisch recht samen.

Boek XV wordt aan het wetboek van economisch recht toegevoegd. De verschillende wetten over het economische leven verlenen bepaalde ambtenaren controlebevoegdheden, voorzien in strafprocedures en beschrijven uiteenlopende straffen. Het boek brengt die opsporingsbevoegdheden en strafbepalingen van het economisch recht samen, zodat de wetgeving transparanter en eenvoudiger wordt. Daarnaast worden een aantal bevoegdheden van de economische inspectie op het vlak van het handhavings- en opsporingsbeleid geactualiseerd. Het systeem van de waarschuwingsprocedure en de transactieprocedure wordt ingevoerd voor alle materies van het wetboek. Inbreuken en sancties worden in een coherent strafschema ingeschreven. De sancties worden in zes niveaus ingedeeld afhankelijk van de inbreuk.

voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek XV Rechtshandhaving in het Wetboek van economisch recht
 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Els BruggemanEls Bruggeman
Woordvoerster van Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
+32 2 220 20 38
+32 479 81 34 56
vCard downloaden
Sarah VandecruysSarah Vandecruys
Woordvoerster van Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
+32 2 220 20 25
+32 486 89 50 46
vCard downloaden