Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Statuut van de veiligheidsadviseurs voor de bescherming van veiligheidsgegevens

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2012

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de taak en het statuut van veiligheidsadviseurs voor de informatieveiligheid in de overheidsdiensten regelt. De veiligheidsadviseurs worden aangesteld binnen de federale overheidsdiensten en bij de FOD Informatie- en Communicatietechnologie om de veiligheid en de bescherming van informatiegevens te organiseren.

Het ontwerp bepaalt de rol en het statuut van de veiligheidsadviseurs. Het vormt ook de basis om de veiligheidsadviseurs aan te stellen voor de toekomstige Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer opgericht door het voorontwerp van wet, houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de FOD Financiën in het kader van zijn opdrachten.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Dominique DehaeneDominique Dehaene
Woordvoerder van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
+32 2 209 33 15
+32 495 24 43 64
vCard downloaden
Tine VandecasteeleTine Vandecasteele
Woordvoerster van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
0474 34 25 01
vCard downloaden
Rik OttenRik Otten
Woordvoerder van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 84 08
+32 486 42 90 51
vCard downloaden
Petra VankeirsbilckPetra Vankeirsbilck
Directeur communicatie van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 80 26
+32 497 59 99 20
vCard downloaden