Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Implementatie van het verdrag van 's Gravenhage over de bescherming van de kinderen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 mei 2012

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de implementatie van het verdrag van 's Gravenhage*.

 

Het verdrag regelt de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de uitvoering en de samenwerking op het vlak van de ouderlijke verantwoordelijkheid en de bescherming van kinderen. Het voorontwerp zorgt ervoor dat de doelstellingen van het verdrag worden uitgevoerd, namelijk de bescherming van kinderen in internationale situaties verbeteren en hun welzijn vooropstellen, conflicten tussen rechtsstelsels vermijden en de internationale samenwerking versterken. Het voorontwerp hangt samen met het voorontwerp van wet ter instemming met het verdrag (zie bericht van de ministerraad). Beide voorontwerpen worden aan de Raad van State voorgelegd.

* van 19 oktober 1996.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Margaux DonckierMargaux Donckier
Woordvoerster van Annemie Turtelboom, Minister van Justitie
+32 2 542 80 55
+32 478 32 47 97
vCard downloaden