Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Persconferentie "Aangifte in de personenbelasting" 2012

Door Francis Adyns, Florence Angelici

In aanwezigheid van de Minister van Financiën, Steven Vanackere houdt de FOD Financiën op dinsdag 17 april om 11 u. in zijn gebouw North Galaxy, Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel een persconferentie over de aangifte in de personenbelasting 2012.

Deze persconferentie is de aftrap voor de indieningsperiode van de aangiften.
Nieuwigheden in de aangifte zullen worden toegelicht, het verloop van de inkohieringen zal worden geschetst met inbegrip van de prognoses voor dit jaar en de uitbreiding van het systeem van vooraf ingevulde aangiften zal ook aan bod komen.
In primeur worden de data van indiening meegedeeld en de talrijke initiatieven om de burger te helpen bij het invullen van zijn aangifte worden in de kijker gezet.

Redacties en journalisten worden vriendelijk uitgenodigd om deze persconferentie bij te wonen.

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
www.fin.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden