Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand - tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 maart 2012

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit* goed dat een kader creëert om een goede oppervlaktewatertoestand te bereiken.

Het ontwerp zet de zeer technische richtlijn 2009/90/EG van de Commissie van 31 juli 2009 in Belgisch recht om. Ze bepaalt de minimumvereisten voor de prestaties van analysemethoden die de lidstaten dienen te gebruiken, wanneer ze de watertoestand, het sediment en de biota monitoren. Ze bevat eveneens voorschriften om de kwaliteit van de analyseresultaten aan te tonen. 

* wijziging van het kb van 23 juni 2010.
 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Els BruggemanEls Bruggeman
Woordvoerster van Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
+32 2 220 20 38
+32 479 81 34 56
vCard downloaden
Sarah VandecruysSarah Vandecruys
Woordvoerster van Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
+32 2 220 20 25
+32 486 89 50 46
vCard downloaden
Marie-Isabelle Gomez CalvoMarie-Isabelle Gomez Calvo
Woordvoerster (FR) van Paul Magnette, Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
+32 2 501 30 21
+32 474 78 65 93
vCard downloaden
Tineke SonckTineke Sonck
Woordvoerster (NL) van Paul Magnette, Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
+32 2 501 41 06
+32 473 96 73 51
vCard downloaden