Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Nationaal veiligheidsplan 2012-2015

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 maart 2012

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet drie plannen goed die de veiligheid van de burgers moeten verzekeren.

Het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 kwam tot stand onder leiding van de federale politie en in samenwerking met de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Justitie, de Vaste Commissie voor de lokale politie en het College van procureurs-generaal. Het plan kreeg een positief advies van de minister bevoegd voor Verkeer en de federale politieraad.
Het actieplan inzake de strijd tegen de zwendel in vuurwapens versterkt de initiatieven die al werden genomen, maar die in het vorige veiligheidsplan niet als prioriteit werden beschouwd. Daarnaast vormt het de basis om een nieuw crimineel beleid te definiëren, de strijd te coördineren en de internationale samenwerking te versterken.
Ten slotte, keurt de ministerraad de actiepunten goed die na de analyse van het incident in Luik als essentieel werden weerhouden:

  • het toezicht op veelplegers uitbreiden
  • de illegale economie bestrijden
  • een preventiebeleid voeren
     


 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Emilie RossionEmilie Rossion
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 75
+32 473 13 97 58
vCard downloaden
Ingrid Van DaeleIngrid Van Daele
Woordvoerster (N) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 28
+32 470 320 262
vCard downloaden
Margaux DonckierMargaux Donckier
Woordvoerster van Annemie Turtelboom, Minister van Justitie
+32 2 542 80 55
+32 478 32 47 97
vCard downloaden