Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Toestand van de schuld van de federale Staat eind oktober 2011

Door Jean Deboutte

Toestand van de schuld van de federale Staat eind oktober 2011

Toestand van de schuld van de federale Staat eind oktober 2011

De Federale Overheidsdienst FINANCIËN, Thesaurie, deelt mede:

Eind oktober 2011 bedroeg de federale staatsschuld 355.649.424.197,20 EUR, zijnde :

- 355.265.706.566,89 EUR aan schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat;
- 383.717.630,31 EUR aan schuld van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten.

De nettoschuld van de federale overheid (brutoschuld verminderd met de financiële beleggingen en effecten in eigen bezit) bedroeg 344.613.932.213,58 EUR. Dit is een vermeerdering met  2.657.412.076,18 EUR ten opzichte van de vorige maand.

Deze evolutie is het gevolg van (zie bijlage) :

- een netto te financieren saldo voor de maand oktober van 2.632.204.777,54 EUR en van diverse technische factoren ten belope van 27.648.664,03 EUR;
- een vermindering van de schuld van de instellingen waarvoor de Staat tussenkomt in de financiële lasten ten belope van 2.441.365,39 EUR.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld van maand tot maand vrij sterk kan evolueren. De  maandelijkse evolutie is derhalve niet altijd de weerspiegeling van de globale jaarlijkse evolutie.

Wat de evolutie van de schuld voor de maand oktober 2011 betreft, kunnen volgende bijzonderheden vermeld worden:

• Er werd een bedrag van 310.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven. Het gaat om de speciale niet-competitieve inschrijvingen van 3 oktober 2011 (gebruikelijke aanbesteding van september 2011).

• De beheersverrichtingen (beleggingen zoals interbancaire plaatsingen en het in portefeuille nemen van OLO's, schatkistcertificaten en Staatsbons) vermeerderden met 2.043.652.009,22 EUR.

Eind oktober 2011 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 84,3 % van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 85,7 % op het einde van de maand oktober 2010. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7 % van dit uitstaande bedrag, zoals eind oktober vorig jaar.  

Documenten in bijlage:


Termen:

Bron

Logo of 'Federaal Agentschap van de Schuld' Federaal Agentschap van de Schuld
Kunstlaan 30
1040 Brussel
België
+32 257 47082
http://www.debtagency.be

Contact

Jean DeboutteJean Deboutte
Directeur Strategy, Risk Management & Investor Relations
+32 2 574 72 79
+32 470 74 72 79
vCard downloaden