Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Afrikaans Ontwikkelingsfonds

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 3 februari 2011

Deelname aan de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarbij de minister van Financiën de toestemming krijgt om in naam van België zonder voorbehoud in te schrijven op de twaalfde wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (FAD-12) voor het bedrag van de eerste schijf van 30 miljoen euro en onder voorbehoud van het verkrijgen van de noodzakelijke kredieten voor het saldo. Het ontwerp geeft ook toestemming aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking om het bedrag van 30 miljoen euro te storten waarop in 2011 zonder voorbehoud wordt ingeschreven.

De ministerraad van 3 december 2010 had de minister van Financiën toestemming gegeven om gunstig te stemmen voor het voorstel van resolutie rond FAD-12, die slaat op de periode 2011-2013. België zal bijdragen voor een bedrag van 94,6 miljoen euro (zie persbericht).

Documenten in bijlage:


Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden