Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Agenda van de ministerraad van 9 oktober 2009

Door Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

  • Regie der Gebouwen: verkoop van een perceel en huur van een gebouw in Brugge
  • Benoeming van de leden van de Evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de wet op de zwangerschapsafbrekingen
  • Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
  • Lissabonstrategie: Nationaal hervormingsprogramma 2008-2010: voortgangsrapport 2009
  • Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.

Documenten in bijlage:


Kanselarij van de Eerste Minister
Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16 – 1000 Brussel