Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Ministerraad van 23 oktober 2008

Door Christophe Springael

Agenda van de ministerraad

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda nog wijzigen.

 • Notificatie van de beslissingen van de ministerraden van 5, 6, 9, 10, 11 en 14 oktober 2008
 • Vertegenwoordiging van de regering: 
  - 11 november - Plechtigheid aan het graf van de onbekende soldaat om 10u
  - 15 november - Te deum in de Sint-Michiels en Sint-Goedele-Kathedraal om 10u
 • Beslissingen over de initiële begroting 2009
 • Zaken die bij het grondwettelijk hof aanhangig zijn
 • Overdracht van het kasteel van Burg-Reuland aan de Duitstalige
  gemeenschap
 • Vaststelling van de betrekkingen van het interfederaal korps van de
  inspectie van financiën die tot dezelfde trap van de hiërarchie behoren
 • Overheidsopdrachten voor de geïntegreerde politie
 • Afbakening van de hulpverleningszones voor de civiele veiligheid
 • Classificatie van de functies van niveau A van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt
 • Benoeming van een lid van de ombudsdienst van de NMBS-groep
 • Vaststelling van de kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen - tweede lezing
 • Aanpassing van de dienstencheques aan de spilindex
 • Verdeling van de kredieten voor energiebesparende investeringen bij de federale overheidsdiensten (FOD's) - Voorbereiding nieuwe werking van Fedesco nv
 • Wijziging van de statuten van het Internationaal monetair fonds
 • Financiering van projecten van de preventieve diplomatie
 • Omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht 

Na de bespreking in de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.

Documenten in bijlage:


Kanselarij van de Eerste Minister
Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16 – 1000 Brussel