Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Stabiliteitsprogramma van België 2008-2011

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 april 2008

Goedkeuring van het stabiliteitsprogramma 2008-2011

De ministerraad keurde het stabiliteitsprogramma 2008-2011 goed dat eerste minister Yves Leterme, minister van Financiën Didier Reynders en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet voorstelden. Elke lidstaat van de EU moet jaarlijks een stabiliteitsprogramma bij de Europese Commissie en de Europese raad indienen. Dat programma maakt een raming van de budgettaire toestand van de gehele Belgische overheid op basis van het regeerakkoord van maart 2008. Het geeft een overzicht van de macro-economische parameters die de grondslag vormen voor de berekening van de raming en schat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op langere termijn in.

De federale regering heeft er zich in het regeerakkoord 2008 toe verbonden om vanaf 2009 een structureel overschot te realiseren. Dat moet tegen eind 2011 ten minste 1% van het BBP bedragen.
Die verbintenis moet verder bijdragen tot de terugdringing van de schuldgraad van België om de komende kosten van de vergrijzing op duurzame wijze op te vangen. De schuldvraag zal in de toekomst verder dalen en eind 2011 nog 71,1% van het BBP bedragen.

Dat budgettaire beleid gaat samen met een ambitieus sociaal economisch programma dat de werkgelegenheid en de ondernemingszin moet bevorderen. Naast de vermindering van de lasten op arbeid van de lage en de middelbare inkomens krijgen in dat programma ook de versterking van de sociale bescherming, het beleid voor duurzame ontwikkeling en het milieubeleid bijzondere aandacht.      

Meer informatie vindt u in bijhorend document.


Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden
Isabel CasteleynIsabel Casteleyn
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 81
+32 476 94 13 37
vCard downloaden
Sophie Van de WoestyneSophie Van de Woestyne
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 33
+32 478 74 38 10
vCard downloaden