Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Samenstelling van de CREG

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 april 2008

Aanpassing van de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling van de afvaardigingen in de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas wijzigt. De aanpassing die minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde, is het gevolg van de herstructering van de beroepsorganisaties in de gas- en elektriciteitsector: de oprichting van de Federatie van netbeheerders elektriciteit en aardgas in België (Synergrid) en de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven (FEBEG), en de ontbinding van het Verbond der gasnijverheid (FIGAS) en de Beroepsfederatie van de producenten en verdelers van elektriciteit in België (BFE).

Vijf leden vertegenwoordigen de elektriciteitsproducenten:

  • twee leden vertegenwoordigen de producenten van de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven
  • een lid vertegenwoordigt de producenten die gebruik maken van hernieuwbare energie
  • een lid vertegenwoordigt de producenten die gebruik maken van warmtekrachtinstallaties
  • een lid vertegenwoordigt de industrieën die elektriciteit produceren voor eigen behoefte

Zes leden vertegenwoordigen de transmissie- en distributienetbeheerders:

  • Intermixt draagt drie leden voor
  • Inter-regies draagt een lid voor
  • de transmissienetbeheerder van elektriciteit draagt een lid voor
  • de transmissienetbeheerder van aardgas draagt een lid voor.

Twee leden van de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven vertegenwoordigen de houders van een leveringsvergunning voor aardgas.

Twee leden van de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven vertegenwoordigen de houders van een leveringsvergunning voor elektriciteit.

Een lid vertegenwoordigt Belpex, de marktbeheerder voor de uitwisseling van energieblokken.

Deze afvaardigingen en de afvaardiging die de milieuverenigingen vertegenwoordigt behouden een raadgevende stem in de in de algemene raad.  

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het gas. 

Documenten in bijlage:


Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Marie-Isabelle Gomez CalvoMarie-Isabelle Gomez Calvo
Woordvoerster (FR) van Paul Magnette, Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
+32 2 501 30 21
+32 474 78 65 93
vCard downloaden
Tineke SonckTineke Sonck
Woordvoerster (NL) van Paul Magnette, Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
+32 2 501 41 06
+32 473 96 73 51
vCard downloaden