Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Leningen van staat tot staat

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 april 2008

Eerste deel van het programma van leningen van staat tot staat voor 2008 - eerste deel

De ministerraad besliste een nieuwe staatslening toe te kennen:

- aan Sao Tomé en Principe voor 980.800 euro onder de vorm van ontbonden hulp om de installatie van een telecommunicatienetwerk van het type GMDSS en AIS te financieren zodat ze het maritiem transport beter kunnen beveiligen.

- aan Ghana voor 7.801.900 euro als bijdrage in de concessionele financiering van de derde fase van een watervoorzieningsproject voor Koforidua en omgeving.

De ministerraad nam ook kennis van het programma van staatsleningen van vorige jaren en de voorwaarden van het programma voor 2008.

Het systeem van de staatsleningen onstond in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Handel om samen een financiële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. 

De staatsleningen zijn dus een instrument van de Belgische internationale samenwerking. De leningen worden aan bijzonder milde voorwaarden toegekend: ze zijn pas na een respijttermijn van 10 jaar in 20 gelijke annuïteiten terugbetaalbaar. Sao Tomé en Ghana ontvangen renteloze leningen.

Documenten in bijlage:


Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden