Agenda van de ministerraad van 12 juli 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Aanduiding van een lid van de commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met toezicht op het verzamelen van gegevens
 • Benoeming van vijf leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België
 • Tijdelijk behoud van de huidige leden van de Raad van burgemeesters
 • Verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van Fedasil
 • Regularisatie van de prestaties in het kader van het moderniseringsprogramma van de burgerlijke stand
 • Defensie: vervreemding van het onroerend goed van het Kwartier Sart-Hulet in Jambes
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Hernieuwing van de normen voor bedrijfsvoertuigen die via herbelegging zijn verkregen
 • Akten en stavingsstukken te voegen bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit
 • Delegatie van bevoegdheid over de bij de nationaliteitsverklaring te voegen akten en stavingsstukken
 • Wijzigingen omtrent het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing
 • Uitwisseling van expertise met Algerije op het vlak van ‘demilitarisatie van munitie’
 • Steunopdracht aan Burkina Faso in 2019
 • Varia

Bron:

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Wetstraat, 16

1000 Brussel

Belgium

Tel: +32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92

http://www.presscenter.org

Contact:

Sarah Delafortrie

Communicatieattaché

Tel: + 32 2 287 41 07

Mobile: + 32 486 357 888