Voorafbetalingen - geen betaalbericht.

De belastingplichtigen die gewoonlijk voorafbetalingen verrichten zullen wegens technische redenen uitzonderlijk geen betaalbericht ontvangen voor de vervaldag van 10 juli. Ze dienen spontaan hun betaling uit te voeren op de rekening BE61 6792 0022 9117 met vermelding van de mededeling die op het betaalbericht van april 2019 staat.

Bron:

FOD Financiën

North Galaxy

Koning Albert II-laan, 33

1030 Brussel

Belgium

www.fin.belgium.be

Contact:

Francis Adyns

Woordvoerder (NL) FOD Financiën

Tel: +32 257 622 44

Mobile: +32 470 76 22 44

Florence Angelici

Woordvoerder (FR) FOD Financiën

Tel: +32 257 757 28

Mobile: +32 470 775 728