Agenda van de elektronische ministerraad van 28 juni 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Aanduiding van twee ambtenaren als tijdelijk lid van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst
 • Verlenging 2020 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Regie der Gebouwen:
  • overheidsopdracht voor de restauratie en renovatie van het Gerechtshof van Antwerpen
  • regeling van de erfpacht van sites aan twee hulpverleningszones
  • addendum aan de overeenkomst met de N.V. Berlaymont 2000
 • Justitie: erkenning van en financiële tussenkomst voor een transitiehuis in Edingen
 • Tussenkomst van Finexpo in vier aanvragen voor exportkrediet
 • Verlenging van het schuldomzettingsakkoord tussen België en Egypte
 • Varia

Bron:

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Wetstraat, 16

1000 Brussel

Belgium

Tel: +32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92

http://www.presscenter.org

Contact:

Sarah Delafortrie

Communicatieattaché

Tel: + 32 2 287 41 07

Mobile: + 32 486 357 888