Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 5 juli 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 5 juli 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 05/07/2019 14:06 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Lees verder - 05/07/2019 14:06
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt.

Lees verder - 05/07/2019 14:06
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking