Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 12 april 2019

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 12 april 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 12/04/2019 20:03 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Instemming met het protocol voor de toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol voor de toetreding van Noord-Macedonië tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Lees verder - 12/04/2019 20:03
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Selectie van de kandidaten voor de toegang tot de gezondheidszorgberoepen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block vier ontwerpen van koninklijk besluit goed, de eerste drie overeenkomstig de adviezen van de Planningscommissie van vrijdag 1 februari 2019.

Lees verder - 12/04/2019 20:03
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie