Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 18 januari 2019

De ministerraad vergaderde op vrijdag 18 januari 2019 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 18/01/2019 15:15 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Opheffing van de statuten van de Belgische Technische Coöperatie

De ministerraad keurt op voorstel van Minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van de Belgische Technische Coöperatie opheft in het kader van de naamsverandering in Enabel.

Lees verder - 18/01/2019 15:15
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van wet over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet goed over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Lees verder - 18/01/2019 15:15
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-algemeen-directeur bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-algemeen-directeur bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg hernieuwt.

Lees verder - 18/01/2019 15:15
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Hernieuwing van de verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van Fedasil

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block akkoord met de hernieuwing van de verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van Fedasil.

Lees verder - 18/01/2019 15:15
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Overheidsopdracht voor de huishoudelijke schoonmaak van militaire gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de lancering van een meerjarige overheidsopdracht van diensten voor de huishoudelijke schoonmaak van de militaire gebouwen in de kwartieren op de plateaus van Brugge, Beauvechain, Leopoldsburg en Florennes.

Lees verder - 18/01/2019 15:15
Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen 2017-2018

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block akte van een wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen 2017-2018.

Lees verder - 18/01/2019 15:15
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Wijzigingsclausule bij het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2017-2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van wijzigingsclausule goed bij het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2017-2018.

Lees verder - 18/01/2019 15:15
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie hernieuwt.

Lees verder - 18/01/2019 15:15
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Wijziging van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg.

Lees verder - 18/01/2019 15:15
Persdienst van Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest over de voltooiing van de GEN-werken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van bijkomend uitvoerend samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest tot aanpassing van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat en de drie Gewesten over de voltooiing van de GEN-werken, evenals de vijf bijlagen.

Lees verder - 18/01/2019 15:15
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Maatregelen in het kader van het beheerscontract van Infrabel en de NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een reeks maatregelen introduceert in het kader van het beheerscontract van Infrabel en de NMBS.

Lees verder - 18/01/2019 15:15
Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Overheidsopdracht voor bewaking in verschillende overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en de verschillende deelnemende federale overheidsdiensten.

Lees verder - 18/01/2019 15:15
Persdienst van Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel