Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 28 september 2018

Een ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 28 september 2018 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 28/09/2018 15:51 -

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met bestrijding van de Fiscale Fraude Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed met maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing. 

Lees verder - 28/09/2018 15:51

Beschermingsmaatregelen in geval van crisis op elektriciteitsbevoorrading van het land

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat beschermingsmaatregelen in geval van crisis op elektriciteitsbevoorrading van het land omvat.

Lees verder - 28/09/2018 15:52

Forfaitair tarief voor psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het forfaitair tarief voor de prestaties bij het psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure vaststelt.

Lees verder - 28/09/2018 15:51

Benoeming van de leden van de evaluatiecommissie voor zwangerschapsafbreking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor de benoeming van de leden van de Nationale Evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de toepassing van de bepalingen van de wet van 3 april 1990 omtrent de zwangerschapsafbreking.

Lees verder - 28/09/2018 15:51

Wijziging van het Btw-Wetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wijzigt met betrekking tot de behandeling van vouchers en de bijzondere regelingen voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verstrekt voor niet-belastingplichtigen

Lees verder - 28/09/2018 15:51

Budgettaire dekking van civiel crisisbeheermissies in 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed over de budgettaire dekking van civiel crisisbeheermissies in 2018.

Lees verder - 28/09/2018 15:51

Instemming met twee internationale akten over intellectuele eigendom

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat instemt met twee internationale akten over de bescherming van kweekproducten en de verlening van Europese octrooien.

Lees verder - 28/09/2018 15:51

Hervorming van de subsidiëring van organisaties die opdrachten uitoefenen in het kader van de uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de subsidiëring van organisaties die opdrachten uitoefenen in het kader van de uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen hervormt.

Lees verder - 28/09/2018 15:51

Wijziging van de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones wijzigt.

Lees verder - 28/09/2018 15:51

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 28/09/2018 15:51

Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen voor exportkrediet

Op voorstel van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem keurt de ministerraad drie aanvragen voor exportkrediet goed.

Lees verder - 28/09/2018 15:51

Maatregelen in het kader van de opvang van asielzoekers door Fedasil

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken akkoord met een reeks urgente maatregelen met betrekking tot het uitstel van het afbouwplan II in het kader van de opvang van asielzoekers door Fedasil.

Lees verder - 28/09/2018 15:51