Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Ministerraad van 16 maart 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 16 maart 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 16/03/2018 15:11 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

De ministerraad nam de volgende beslissingen:

Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Lees verder - 16/03/2018 15:11
Persdienst van Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Civiele bescherming: interventie van Casualty Extraction Teams

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de interventie van de Casualty Extraction Teams in de hulpverleningszones.

Lees verder - 16/03/2018 15:11
Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Voorbereiding van de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders akte van de voorbereidingen van de Europese Raad van donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018 in Brussel.

Lees verder - 16/03/2018 15:11
Persdienst van eerste minister Charles Michel

Niet-indexering van de remgeldplafonds in 2018 van bepaalde vergoedbare middelen in het kader van de ziekteverzekering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de niet-indexering van de remgeldplafonds in 2018 van bepaalde vergoedbare middelen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Lees verder - 16/03/2018 15:11
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor het jaar 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een koninklijk besluit goed dat het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2018 vaststelt.

Lees verder - 16/03/2018 15:11
Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed over de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog.

Lees verder - 16/03/2018 15:11
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Achttiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de Belgische bijdrage, onder de vorm van concessionele leningen, aan de achttiende wedersamenstelling van de werkingsmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA18).

Lees verder - 16/03/2018 15:11
Persdienst van Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Audits van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

De ministerraad gelast minister van Landbouw Denis Ducarme de Federale Interne Auditdienst de opdracht te geven om twee externe audits van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) uit te voeren.

Lees verder - 16/03/2018 15:11
Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie