Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Alle perscontacten

Persdienst van Wouter Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Hertogstraat 61
1000 Brussel
Contact

Miet Deckers

Woordvoerster van minister Wouter Beke
+32 475 76 65 26
Miet.deckers@beke.fed.be

Persdienst van Wouter Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Hertogstraat 61
1000 Brussel
Contact

Didier Deweerdt

Woordvoerder van minister Wouter Beke
+32 473 86 16 36
Didier.deweerdt@beke.fed.be

Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België

Boechoutlaan 10
1020 Brussel
+32 2 474 70 50
+32 2 478 30 26
http://www.planetarium.be
Contact

Rodrigo Alvarez

Public Relations FR
Boechoutlaan 10
1020 Brussel
+32 2 474 70 53
+32 2 478 30 26
rodrigo.alvarez@planetarium.be

Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België

Boechoutlaan 10
1020 Brussel
+32 2 474 70 50
+32 2 478 30 26
http://www.planetarium.be
Contact

Anne-Lize Kochuyt

Public Relations NL
Boechoutlaan 10
1020 Brussel
+32 2 474 70 57
+32 2 478 30 26
anne-lize.kochuyt@planetarium.be

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Kruidtuinlaan 50
1000 Brussel
+32 2 508 85 85
+ 32 2 508 86 10
http://www.mi-is.be
Contact

Jan De Coninck

Koning Albert-II-laan 30
1000 Brussels
+ 32 2 508 85 85 (NL)
+ 32 2 508 85 86 (FR)
+32 475 824 160
+ 32 2 508 86 10
jan.deconinck@mi-is.be

POD Wetenschapsbeleid - BELSPO

Louizalaan 231
1050 Brussel
+32 2 238 34 11
+32 2 230 59 12
http://www.belspo.be

Résidence Palace - Internationaal Perscentrum

Wetstraat 155 - Blok C
1040 Brussel
+32 2 235 21 11
+32 2 235 21 10
http://www.presscenter.org
Contact

Claude Cuvelier

Project Manager
+32 2 235 21 22
+32 2 235 21 10
claude.cuvelier@presscenter.org

POOL - Permanent Overleg Ombudsluihttp://www.ombudsman.be
Contact

Cécile Rampelberg

Verantwoordelijke voor de communicatie
Simon Bolivarlaan 30 5
1000 Brussel
+32 2 274 19 80
+32 2 274 19 99
cecile.rampelberg@ombudsmanpensions.be

Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
http://igvm-iefh.belgium.be

Regie der Gebouwen

Gulden Vlieslaan 87 / 2
1060 Brussel
+32 2 541 65 11
http://www.buildingsagency.be
Contact

Johan Vanderborght

Woordvoerder
Gulden Vlieslaan 87 2
1060 Brussel
+32 2 541 65 05
+32 (0)479 31 26 91
johan.vanderborght@buildingsagency.be