Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Alle perscontacten

Regie der Gebouwen

Gulden Vlieslaan 87 / 2
1060 Brussel
+32 2 541 65 11
http://www.buildingsagency.be
Contact

Johan Vanderborght

Woordvoerder
Gulden Vlieslaan 87 2
1060 Brussel
+32 2 541 65 05
+32 (0)479 31 26 91
johan.vanderborght@buildingsagency.be

Résidence Palace - Internationaal Perscentrum

Wetstraat 155 - Blok C
1040 Brussel
+32 2 235 21 11
+32 2 235 21 10
http://www.presscenter.org
Contact

Claude Cuvelier

Project Manager
+32 2 235 21 22
+32 2 235 21 10
claude.cuvelier@presscenter.org

Résidence Palace - Internationaal Perscentrum

Wetstraat 155 - Blok C
1040 Brussel
+32 2 235 21 11
+32 2 235 21 10
http://www.presscenter.org
Contact

Isabelle Hoberg

Business Manager
+32 2 235 21 11
+32 2 235 21 10
isabelle.hoberg@presscenter.org

Rijksarchief

Ruisbroekstraat 2
1000 Brussel
+32 2 513 76 80
http://www.arch.be
Contact

Stéphanie Deschamps

Persattaché
+32 2 548 38 17
+32 2 513 76 80
stephanie.deschamps@arch.be

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Keizerslaan 7-9
1000 Brussel
www.rva.be
Contact

Communicatiedienst RVA Service Communication ONEM

Keizerslaan 7-9
1000
02 515 42 81 (NL)
02 515 42 82 (FR)
dircom@rva.be

Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren

1060 Brussel
+32 2 529 24 00
http://www.onprvp.fgov.be
Contact

Vik Beullens

Persattaché NL
+32 2 529 29 14
+32 478 90 51 13
vik.beullens@rvp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren

1060 Brussel
+32 2 529 24 00
http://www.onprvp.fgov.be
Contact

Vik Beullens

Persattaché NL
+32 2 529 29 14
+32 478 90 51 13
vik.beullens@rvp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren

1060 Brussel
+32 2 529 24 00
http://www.onprvp.fgov.be
Contact

Christophe Blerot

Persattaché FR
+32 2 529 27 30
+32 477 83 36 40
christophe.blerot@onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren

1060 Brussel
+32 2 529 24 00
http://www.onprvp.fgov.be
Contact

Christophe Blerot

Persattaché FR
+32 2 529 27 30
+32 477 83 36 40
christophe.blerot@onp.fgov.be

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
02 509 31 11
02 509 30 19
http://www.rsz.fgov.be/nl
Contact

Kris Wils

Perscontact
02 509 36 24
press@rsz.fgov.be